معاون آموزشی درمقام تسهیل کننده ی یـادگیری

-          فراهم فرصت یـادگیری به منظور همکاران (شرکت درجشنواره ها و دوره های ضمن خدمت)

-          برگزاری جلسات گروه های درسی و نظارت بر آن ها طبق جدول زمان بندی بـه منظور تبادل تجربیـات معلمان

معاون آموزشی درمقام مشاورعلمـی

-          پاسخگویی بـه سئوالات آموزگاران و راهنمایی آنان درون زمـینـه های آموزشی

-          مشاوره ی امـین و آگاه به منظور معلمان

معاون آموزشی درون مقام کمک دهنده

-          یـاری دهنده مدیر درون امور آموزشی

-          رسیدگی ، گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول پیگیری و ریشـه یـابی مشکلات آموزشی دانش آموزان

-          کمک درون برقراری نظم مدرسه

-          کمک درون برگزاری جشن ها و مراسم

-          نظر سنجی از اولیـاء درون موارد آموزشی و تحلیل دیدگاه ها

-          اداره کلاس های آموزشی درون غیـاب معلمان

معاون آموزشی درون مقام هماهنگ کننده و یـاری دهنده جلسات

-          آموزش خانواده

-          شورای آموزگاران

-          شورای مدرسه

-          شورای برنامـه ریزی مدرسه

-          شورای پیشنـهاد ها

-          انجمن های دانش آموزی

-          جلسات آموزگاران با اولیـاء

-          تسریع کننده تغییرات حاصل درون برنامـه های جدید

-          ایجاد زمـینـه مناسب و همکاری به منظور فراهم بستری شایسته جهت فعالیت ها و برنامـه های جدید آموزش و پروش و سما

معاون آموزشی درون مقام رسیدگی و پاسخگویی بـه بخش نامـه های آموزشی

-          رسیدگی بـه امور دانش آموزان خاص

-          تشکیل انجمن های علمـی و هنری به منظور دانش آموزان مستعد

-          تشکیل کلاس های جبرانی و تقویتی

-          تشکیل کلاس های دانش افزایی به منظور دانش آموزان مستعد

گفتنی هست که معاون آموزشی حتما فردی علاقمند بـه یـاد گیری و با معلومات و اطلاعاتی بـه روز باشد ، درون کلاس های ضمن خدمت ، حضور یـابد و همکاران را به منظور شرکت درون این کلاس ها تشویق و ترغیب کند .

معاون آموزشی درون مقام کارشناس آموزشی

-          همکاری به منظور دعوت بـه کار از معلمان آزموده و توانمند

-          کمک بـه همکاران درون راهبرد های تدریس اثربخش ( ارائه ایده های نوین ، طرح درس ، مشارکت دانش آموزان درون یـادگیری ، ارائه پژوهش های صورت گرفته درون خصوص تدریس و یـاد گیری)

-          تنظیم برنامـه آموزشی سالانـه

-          تحلیل کتاب های کمک آموزشی

-          بررسی و اجرای طرح های تشویقی دانش آموزان

-          همکاری به منظور بازدید و اردوهای آموزشی

-          ایجاد بانک سوالات درون همـه پایـه ها

-          تهیـه فهرستی از اقلام مورد نیـاز آموزشی ( دانش آموزان و همکاران)

معاون آموزشی درون مقام کارشناس برنامـه درسی

-          تنظیم برنامـه هفتگی رسمـی و فوق برنامـه ( درون تابستان و ارائه آن درون اول مـهرماه )

-          سنجش از دانش آموزان جدید درون همـه پایـه ها ( تهیـه فهرست وارسی مربوطه ، انجام مصاحبه و اعلام نتیجه بـه مدیر مدرسه)

-          برگزاری و تدوین برنامـه تابستانـه به منظور پر اوقات فراغت

-          هماهنگی به منظور برگزاری آزمون تشخیصی

-          بازدید و نظارت بر چگونگی اجرای امتحانات ماهانـه و نیم سال از جمله : گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول سوالات امتحانی ، شیوه تصحیح و ارزیـابی ، بازبینی مجدد اوراق امتحانی و آزمون های عملکردی ، تحلیل نتایج ، گرفتن مـیانگین درس بـه درس ( ارزشیـابی نمره ای)

-          ارائه راهکار های اجرایی پیشبرد ، بهبود سطح کیفی آموزش ، تهیـه نمودار دروس بـه تفکیک هر درس درون پایـان هر نیم سال

-          برنامـه ریزی و برگزاری آزمون های هماهنگ آموزش و پرورش و ...

-          همکاری و ترغیب دانش آموزان جهت شرکت درون مسابقات علمـی

-           تنظیم برنامـه امتحانات

معاون آموزشی درون مقام فراهم کننده منابع

-          کمک بـه همکاران به منظور دستیـابی بـه منابع آموزشی مورد نیـاز شامل وبگاه ، مواد مکتوب آموزشی ، وسایل کمک آموزشی و ...

-          بررسی فعالیت های آزمایشگاه وفراهم لوازم موردنیـاز

-          توجه بـه فضاهای آموزشی ازجمله:نورکلاس ها،تابلوی کلاس،گچ،تخته پاک کن،تناسب نیمکت ها وتهویـه ی کلاس

-          معاون آموزشی درمقام پشتیبان کلاس درس

-   دیدار از کلاس ها و مشاهده ی فرایند تدریس معلمان،کنترل ونظارت بردانش آموزان،دفاتر کلاسی،کتاب های درسی و کمک درسی براساس برنامـه ی زمان بندی شده به منظور فرایند آموزشی وارائه راهکارهای عملی


. گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول . گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول
[گزارش ها - 5.bonyadfarhangi.aqr.ir گزارش فعالیتهای آموزشی سه ماهه اول]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 10 Jul 2018 19:55:00 +0000